Svenska Polisidrottsförbundet


Tidningen Polisidrott utges 6 gånger per år och vänder sig till idrottande polisanställda i hela landet. Polisidrottsförbundet som bildades 1925 har 18.000 medlemmar i 120 polisidrottsföreningar runt om i Sverige.

www.polisidrott.se

https://issuu.com/fbmedia/docs/pi-2206_webb                     E-tidning klicka här


Brottsofferjouren

Tidningen Brottsoffer utges 4 gånger per år. Brottsofferjourernas Riksförbund är en centralorganisation med åttio brottsofferjourer runt om i Sverige. Organisationen stöder brottsoffer i samarbete med polismyndigheter och rättsväsende.

www.tidningenbrottsoffer.se    

www.brottsofferjouren.se

 


Svenska Brand- & Räddningstjänstens idrottsförbund

SBRIF har idag ca 94 stycken medlemsorganisationer samt ett antal enskilda medlemmar från hela Sverige. Idag finns det 16 st olika tävlingsdiscipliner att välja mellan som genomförs som officiella brand-SM. Till dessa tävlingar utges ett tillhörande tävlingsprogram. 
www.brandsm.se

 


Lunds Univeritets Studentkårer

Studenttidningen Lundagård, Sveriges äldsta studenttidning som vänder sig till Lunds universitets studenter. Utges 8 nr per år i en upplaga av 39.000 ex.  

www.lundagard.se
 

Uppsala studentkårs webbtidning

Ergo grundades 1924 och är Uppsala studentkårs tidning sedan 1940. Sedan 2020 har Ergo satsat på att utveckla webben (ergo.nu) och allt krut läggs på att leverera spännande och läsvärt innehåll till alla studenter i Uppsala.

www.ergo.nu