Svenska Polisidrottsförbundet


Tidningen Polisidrott utges 6 gånger per år och vänder sig till idrottande polisanställda i hela landet. Polisidrottsförbundet som bildades 1925 har 18.000 medlemmar i 120 polisidrottsföreningar runt om i Sverige.

www.polisidrott.se

https://issuu.com/fbmedia/docs/pi-2103                              E-tidning klicka här


Brottsofferjouren

Tidningen Brottsoffer utges 4 gånger per år. Brottsofferjourernas Riksförbund är en centralorganisation med åttio brottsofferjourer runt om i Sverige. Organisationen stöder brottsoffer i samarbete med polismyndigheter och rättsväsende.

www.tidningenbrottsoffer.se    

www.brottsofferjouren.se

 


Lunds Univeritets Studentkårer

Studenttidningen Lundagård, Sveriges äldsta studenttidning som vänder sig till Lunds universitets studenter. Utges 8 nr per år i en upplaga av 39.000 ex.  

www.lundagard.se