Svenska Polisidrottsförbundet


Tidningen Polisidrott utges 4 gånger per år och vänder sig till idrottande polisanställda i hela landet. Polisidrottsförbundet som bildades 1925 har 18.000 medlemmar i 120 polisidrottsföreningar runt om i Sverige.


Polisidrott nr 3-2015 - E-tidning


SPM evenemangsprogram

SPM tävlingsprogram. Årligen arrangerar Svenska Polisidrottsförbundet svenska polismästerskap, SPM, i ett tjugotal olika idrotter. Bland idrotterna kan nämnas; Halvmaraton i Göteborg, TCA, Multisport, Styrkelyft, Fältsport, Golf , Handboll etc.

Polisidrotts hemsida www.polisidrott.se

Tävlingsprogram Polisidrotten


Brottsofferjourernas Riksförbund

Tidningen Brottsoffer utges 4 gånger per år. Brottsofferjourernas Riksförbund är en centralorganisation med åttio brottsofferjourer runt om i Sverige. Organisationen stöder brottsoffer i samarbete med polismyndigheter och rättsväsende.

Brottsoffer nr 3-2015 - E-tidning

Tidningen Brottsoffers hemsida www.tidningenbrottsoffer.se

 


Svenska Polisidrottsförlaget AB

Nordisk Kriminalkrönika utges årligen och innehåller artiklar om uppmärksammade brottsutredningar från de nordiska länderna. Artiklarna är skrivna av polisens utredare. Polisidrottsförlaget har gett ut Nordisk Kriminalkrönika sedan 1973.

Svenska Polisidrottsförlagets hemsida www.spifab.se

Nordisk Kriminalkrönika 2015