Svenska Polisidrottsförbundet


Tidningen Polisidrott utges 6 gånger per år och vänder sig till idrottande polisanställda i hela landet. Polisidrottsförbundet som bildades 1925 har 18.000 medlemmar i 120 polisidrottsföreningar runt om i Sverige.

www.polisidrott.se

                                      E-tidning klicka  här


Brottsofferjouren

Tidningen Brottsoffer utges 4 gånger per år. Brottsofferjourernas Riksförbund är en centralorganisation med åttio brottsofferjourer runt om i Sverige. Organisationen stöder brottsoffer i samarbete med polismyndigheter och rättsväsende.

www.tidningenbrottsoffer.se    

www.brottsofferjouren.se

 


Studentkåren Malmö

Student union Magazine utges med 4 nr per år. Tidningen når 9.000 studenter vid Malmö universitet. 

www.malmostudenter.se

www.sydsvenskan.se/2018-02-12/hogskoletidningen-mahskara-blir-universitetstidningen-sum

 


Lunds Univeritets Studentkårer

Studenttidningen Lundagård, Sveriges äldsta studenttidning som vänder sig till Lunds universitets studenter. Utges 8 nr per år i en upplaga av 39.000 ex.  

www.lundagard.se