POLISMÄSTERSKAPEN / FÖRETAGARNA

Information, engagemang och inflytelserik reklam samtidigt? Såhär lyckades vi kombinera tre motpoler till en harmonisk helhet – som känns naturlig.

POLIS OCH IDROTT

Grundläggande information
I grund och botten är Polis Mästerskapen idrottstävlingar, med laddade, startklara poliser från hela landet.

Vår mest basala uppgift är därför att förmedla viktiga tävlingsdetaljer; låta deltagarna lägga energin på att komma i mål, inte jaga information. Vi ser till att rätt information prioriteras; så deltagarna får svaren direkt, innan annat innehåll får chansen att stjäla uppmärksamheten.

Engagemang är viktigt. Kommunikationsvägen måste sticka ut och fånga deltagarnas intresse, men den ska också fylla sin funktion. Vår förståelse för tävlingens natur och deltagarnas behov är nyckel-ingredienserna till problemfri eventkommunikation.

Lokala näringslivet

Sponsrade annonser används som en strategi i tävlingarnas kommunikation. Dels öppnas nya vägar för lokala företagare att nå sin publik, vilket samtidigt belönar deltagarna med relevanta erbjudanden. Arrangemanget får bredare spridning, som inte bara resulterar i en ökad publikskara – utan även en djupare förankring i tävlingsorten.

Det här är en relation mellan lokala företagare och ambitiösa tävlings-deltagare.

MÅLGÅNG FÖR 179:e GÅNGEN I RAD

Nästan 200 Polis Mästerskap har kommunicerats via FBM. En blandning av glasklar information, skräddarsydda samarbeten, och engagerande artiklar; inslaget i ett original-producerat eventmagasin.

REFERENS #1
FBM är inte bara skickliga – de är snabba och smidiga att jobba med. Att få FBM-teamet att ta hand om produktionen av all vår tävlings-kommunikation har varit fantastiskt. Riktigt snabba leveranser och hög kvalitet – kan varmt rekommendera FBM.

Signerat


Mikaela Kellner

Generalsekreterare och Vice Ordförande  ›  Svenska polisidrottsförbundet

Signerat

Mikaela Kellner

Generalsekreterare och Vice Ordförande › Svenska polisidrottsförbundet

År


2023

`
2023
Utfärdat år

FÖRETAGARNA FÖRETAGARE

FÖRETAGARNA

FÖRETAGARE

Ingen medlems-organisation överlever utan medlemmar – såhär trimmar vi Företagarnas CRM och räddar leads så inga chanser går upp i rök.

Vi tar

chansen att vinna kunder i alla ögonblick. Leads finns överallt, om man letar.

Vi visar

potentiella medlemmar allt de vinner när de går med i Företagarna – presenterat personligt utifrån deras individuella situation.

Uppdraget vi fick från Företagarna bottnar i en satsning på Customer Relationship Management – vårt jobb är att ge Norrlands CRM ett lyft: öka kundnöjdheten, varumärkeskännedomen och konvertera leads till riktiga medlemmar.
Vi levererar det här tack vare vår position – att vi är där företagsledarna är. Och tillsammans med vårt rejäla kontaktnät hittar vi leads överallt. Vi säljer inte medlemsskap, vi pratar företagare till företagare. Vi ringer inte för att lyssna på oss själva babbla, vi ringer för att lyssna på företagare.

ETT UPPDRAG
STÖRRE ÄN
ETT UPPDRAG.

Varje dag har vi privilegiet att lyssna på exceptionella företagare – ett stort mervärde för oss. När man interagerar med ambitiösa, drivna personer följer en speglande effekt. Vi har märkt att vårt företagande utvecklats från reflektionerna av alla nytänkande företagare vi mött.

ETT UPPDRAG
STÖRRE ÄN
ETT UPPDRAG.

Tillsammans med Företagarna fortsätter vi att lyfta Sveriges företagare.

Småföretagare bygger Sverige – vårt arbete fokuserar på att hitta företagare, förstå deras behov och vägleda dem till nya medlemmar. Vi väver ihop Sveriges byggare, från Norrlands minsta by till Stockholms trängsta gata.

Småföretagare bygger Sverige – vårt arbete fokuserar på att hitta företagare, förstå deras behov och vägleda dem till nya medlemmar. Vi väver ihop Sveriges byggare, från Norrlands minsta by till Stockholms trängsta gata.

REFERENS #2

Sven kommunicerar tydligt med en spännande kombination av strategiskt företagande och genuin godhjärtad sällskaplighet. Hans naturliga förmåga att knyta äkta och trygga relationer flyter sömlöst ihop med affärerna. Jag uppskattar framförallt Svens inställning – att finjustera strategin inför varje uppdrag så kunderna alltid är nöjda.

Signerat

Joakim Sjöstedt

Regionchef: Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland › Företagarna

2023
Utfärdat år
Signerat


Joakim Sjöstedt

Regionchef: Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland  › Företagarna
År


2023

`